20 Μαρτίου 2010

Dr.L.Subamaniam/Stephane Grappeli-Conversation-1984

"Ομως τα στήθια που τα ταράζει

κάποιο θανάσιμο πάθος, δεν θα γαληνέψουν..."

πηγή: artmaniac53

1 σχόλιο: