10 Αυγούστου 2012

Δεν έχω τίποτα να πω...


- Ποιος "φιλαλήθης" δεν προτιμά το ζωτικό ψέμα
απ' τη θανατερή αλήθεια;
- Εκείνος που πιστεύει ακράδαντα πως αλήθεια
μη θανατερή δε γίνεται, κ' είναι εραστής της αλήθειας
α κ ρ ι β ώ ς  γιατί αποπνέει θάνατο.

1 σχόλιο: